ბირთვული მედიცინა

PET/CT, ანუ პოზიტრონ-ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფიიის ჩატარება უმაღლესი კვალიფიკაციის კადრებითა და უახლესი დიაგნოსტიკის, ინტერვენციისა და საოპერაციო აპარატურით დაკომპლექტებულ თბილისში, მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრში − საუნივერსიტეტო კლინიკშია შესაძლებელი.

 

PET/CT მიეკუთვნება ბირთვული მედიცინის დარგს. ეს არის სამგანზომილებიანი არაინვაზიური დიაგნოსტიკური კვლევა, რომელიც აერთიანებს ორ სკანერსდა ხორციელდება ერთდროული ინფორმაციის მიღება სიმსივნის, როგორც ანატომიურ, ასევე მორფოლოგიურ ცვლილებაზე. კვლევის დროს გამოიყენება რადიოლოგიურ-ფარმოკოლოგიური პრეპარატი − 18F-FDG, რომელიც მეტი ინტენსივობით აკუმულირდება სიმსივნურ უჯრედში და ხელს უწყობს სიმსივნური პროცესისა და მისი გავრცელების გამოვლენას.

 

PET/CT კვლევის უპირატესობები:

 • დაავადებისადრეულსტადიაზედიაგნოსტირება და სიმსივნისაღმოჩენა იმ შემთხვევაშიც კი, როცა კლინიკური გამოვლინება არ შეინიშნება;
 • კეთილთვისებიანიდაავთვისებიანისიმსივნეებისმაღალისიზუსტითდიფერენცირება, სხვადასხვა დაავადების ადრეულეტაპზედიაგნოსტირებისადასწორიმკურნალობის შესაძლებლობა;
 • ქიმიო და სხივური თერაპიის მკურნალობის შემდგომი შედეგების დეტალური შეფასება;
 • ნებისმიერი ზომის სიმსივნეების(მათ შორის 1 სმ-ზე ნაკლები) მაღალისიზუსტითდიაგნოსტირება.

აღნიშნული კვლევა გამოიყენება სხვადასხვა ორგანოს სიმსივნეების დიაგნოსტირებისთვის, მათ შორის:

 • ფილტვისკიბო;
 • თავ-კისრისკიბო;
 • ლიმფომა;
 • ძუძუსკიბო;
 • საყლაპავიმილისადაკუჭისკიბო;
 • მსხვილინაწლავისადარექტალურიკიბო;
 • კანისავთვისებიანიკიბო (ავთვისებიანიმელანომა);
 • ენდომეტრიუმისადასაშვილოსნოსყელისკიბო;
 • გინეკოლოგიურისიმსივნურისხვადასხვადაავადება;
 • უცნობიპირველადი სიმსივნეები;
 • ძვლისკიბო;
 • მელანომა.

ექიმები