ევექსელი
ლოიალობის პროგრამა
ევექსი ჰოსპიტლების მომხმარებელებისთვის!
ყველა შეთავაზება,
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის პაკეტები
მიიღეთ სრული ინფორმაცია ბენეფიტებთან დაკავშირებით
500 ლ ვაუჩერი
500 ლარიანი ვაუჩერი - ტექსტი
ვრცლად ნახვა
გულსისხლძარღვთა პაკეტი
გულსისხლძარღვთა დაავადებების კვლევის სრული პაკეტი
ვრცლად ნახვა
CT 30 ლარად
კომპიუტერული ტომოგრაფია 30 ლარად
ვრცლად ნახვა
კავკასიის მედიცინის ცენტრი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
მზრუნველი 1-18 წლამდე
სამედიცინო კონსულტაციები და დიაგნოსტიკური კვლევები 300 ლარის ნაცვლად 91 ლარად:
ვრცლად ნახვა
ივ. ბოკერიას სახელობის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგამის ფარგლებში, სექტემბრის თვის შეთავაზებები
ვრცლად ნახვა
დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ონკოლოგიის ცენტრი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი
ვრცლად ნახვა
ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ახალქალაქის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
მ. იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ქობულეთის რეფერალური ჰოსპიტალი
ვრცლად ნახვა
ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ფოთის ჰოსპიტალი
ვრცლად ნახვა
თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
კარაპს მედლაინი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკა
ვრცლად ნახვა
ხაშურის ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ივანე ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალი
ვრცლად ნახვა
500 ლ ვაუჩერი
500 ლარიანი ვაუჩერი - ტექსტი
ვრცლად ნახვა
გულსისხლძარღვთა პაკეტი
გულსისხლძარღვთა დაავადებების კვლევის სრული პაკეტი
ვრცლად ნახვა
CT 30 ლარად
კომპიუტერული ტომოგრაფია 30 ლარად
ვრცლად ნახვა
კავკასიის მედიცინის ცენტრი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
მზრუნველი 1-18 წლამდე
სამედიცინო კონსულტაციები და დიაგნოსტიკური კვლევები 300 ლარის ნაცვლად 91 ლარად:
ვრცლად ნახვა
ივ. ბოკერიას სახელობის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგამის ფარგლებში, სექტემბრის თვის შეთავაზებები
ვრცლად ნახვა
დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ონკოლოგიის ცენტრი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი
ვრცლად ნახვა
ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ახალქალაქის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
მ. იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ქობულეთის რეფერალური ჰოსპიტალი
ვრცლად ნახვა
ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ფოთის ჰოსპიტალი
ვრცლად ნახვა
თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
კარაპს მედლაინი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკა
ვრცლად ნახვა
ხაშურის ჰოსპიტალი
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი დროებით შეჩერებულია
ვრცლად ნახვა
ივანე ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალი
ვრცლად ნახვა
გამოყენების პოლიტიკა
111Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.t is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).