Центр Онкологии

Рабочая время:

Узнать больше

ქრისტინა კილი

სხივური თერაპიის მიმართულების კონსულტანტი, ასოცირებული პროფესორი

Центр Онкологии. Ул. Джавахишвили 85, Кутаиси

Узнать больше

დიანა კაჭარავა

სხივური თერაპიის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

Центр Онкологии. Ул. Джавахишвили 85, Кутаиси

Узнать больше

მარინე სიმსივე

ონკოგინეკოლოგი

Центр Онкологии. Ул. Джавахишвили 85, Кутаиси

Центр Онкологии. Ул. Джавахишвили 85, Кутаиси

მიმართულების ნახვა