Центр Онкологии

Рабочая время:

Узнать больше

მერაბ ბზიკაძე

უროლოგიური განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

Центр Онкологии. Ул. Джавахишвили 85, Кутаиси

Узнать больше

მარინა დადუნაშვილი

ჰემოდიალიზისა და ნეფროლოგიის განყოფილების უფროსი

Центр Онкологии. Ул. Джавахишвили 85, Кутаиси

Узнать больше

გიორგი შიოშვილი

მამოლოგიის სამსახურის უფროსი

Центр Онкологии. Ул. Джавахишвили 85, Кутаиси

Центр Онкологии. Ул. Джавахишвили 85, Кутаиси

მიმართულების ნახვა