ირაკლი გოგია

გენერალური დირექტორის მოადგილე საოპერაციო და ფინანსების მიმართულებით
სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსში“ გადმოსვლამდე ირაკლი გოგია გახლდათ სს „ჩემი ოჯახის კლინიკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი და ფინანსური დირექტორი კომპანია „Liberty Consumer–ში“, ასევე 4 წლის მანძილზე წამყვან პოზიციებზე მოღვაწეობდა კომპანიებში Ernst & Young, Deloitte & Touche. 2009-2014 წლებში იკავებდა სადაზღვევო კომპანია „ალდაგის“ გენერალური დირექტორის მოადგილის თანამდებობას ფინანსებისა და საოპერაციო მიმართულებით. ირაკლი გოგიას დასრულებული აქვს თავისუფალი უნივერსტეტის ბიზნეს სკოლა და ფლობს საქართველოს პრეზიდენტის ღირსების ორდენსა და დიდი ბრიტანეთის განათლების სამინისტროს აკადემიურ ჯილდოს.