გიორგი გორდაძე

ფარმაციისა და ამბულატორიის მიმართულების დირექტორი
გიორგი გორდაძე დაინიშნა ამბულატორიული და ფარმაცევტული კომპანიის ხელმძღვანელად 2017 წლის მაისში. ბ-ნ გორდაძეს გააჩნია ფარმაცევტული საქმიანობის 20 წლიანი გამოცდილება, ის იკავებდა სხვადასხვა მმართველ თანამდებობებს სს GPC-ში, რომელიც სიდიდით მესამე საცალო და საბითუმო ფარმაცევტული კომპანიაა, სანამ გადავიდოდა GHG-ს მფლობელობაში 2016 წლის მაისში. ჯგუფში გაერთიანებამდე, ბ-ნი გორდაძე გახლდათ GPC-ს კომერციული დირექტორი.

ბ-მა გორდაძემ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. მან ასევე დაამთავრა CERMA ბიზნეს სკოლა და გახლავთ ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი.