დავით ვახტანგიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე რისკების მართვის მიმართულებით
2007-2014 წლებში იკავებდა საქართველოს ბანკის ფინანსური დირექტორის პოზიციას, დავით ვახტანგიშვილს აქვს ფართო გამოცდილება ისეთ სფეროებში როგორებიცაა IPO, ევრობონდები, უცხოურ კომპანიებს შორის ფინანსური გარიგებები სხვადასხვა საგადასახადო და რეგულაციების ჭრილში, ბიზნეს რეპორტინგი, ანალიზი, ბიუჯეტირება და სხვა. მას აქვს 9 წლიანი გამოცდილება ისეთ საერთაშორისო კომპანიებში მუშაობის როგორებიცაა Andersen და Ernst & Young. დავით ვახტანგიშვილს დასრულებული აქვს თავისუფალი უნივერსტეტის ბიზნეს სკოლა.