ელქტრონული წიგნები

წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია პროფესიული და საბაკალავრო პროგრამის ექთნებისთვის. წიგნში მოცემული მასალა მიზნად ისახავს თანამედროვე, დასავლური, პროფესიული ინფორმაციის მიწოდებასა და კრიტიკულ-ანალიტიკური აზროვნების უნარის გაუმჯობესებას. საკითხავ ტექსტს თან ერთვის სადისკუსიო კითხვები და სავარჯიშოები, რომელიც ჯგუფური მეცადინეობისას წიგნის შინაარსის გათავისებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. წიგნის ავტორების წინაშე იდგა ამოცანა, შეემუშავებინათ დასავლური სტანდარტების შესაბამისი საექთნო პროფესიული ლიტერატურა ქართულ ენაზე. ამისათვის მათ სხვადასხვა გამომცემლობის მიერ გამოქვეყნებული წიგნებისა და სტატიების კომპილაცია მოახდინეს. წიგნის ყოველ თავს თან ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის სია, რომელიც, საჭიროების შემთხვევაში, ამა თუ იმ საკითხის დეტალურად შესწავლაში დაგეხმარებათ. სასწავლო მასალა შექმნილია სს „ევექსის ჰოსპიტლებისა“ და „ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის“ მხარდაჭერით. თბილისი, 2020
მასალა მომზადებულია:
ირინა წირქვაძის მიერ

რეცენზირებულია:
გიორგი ბერიას მიერ

ტექსტის რედაქტორი:
ნინო ფანცულაია

ყდის დიზაინერი:
სალომე ჭინჭარაული
გადმოწერა
პათოლოგიების საექთნო მართვა-III ტომი
გადმოწერა
სასწავლო მასალა შექმნილია სს „ევექსის ჰოსპიტლებისა“ და „ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის“ მხარდაჭერით
გადმოწერა
სასწავლო მასალა შექმნილია სს „ევექსის ჰოსპიტლებისა“ და „ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის“ მხარდაჭერით
გადმოწერა
სასწავლო მასალა შექმნილია სს „ევექსის ჰოსპიტლებისა“ და „ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის“ მხარდაჭერით
გადმოწერა
სასწავლო მასალა შექმნილია სს „ევექსის ჰოსპიტლებისა“ და „ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის“ მხარდაჭერით
გადმოწერა
სასწავლო მასალა შექმნილია სს „ევექსის ჰოსპიტლებისა“ და „ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის“ მხარდაჭერით
გადმოწერა
სასწავლო მასალა შექმნილია სს „ევექსის ჰოსპიტლებისა“ და „ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის“ მხარდაჭერით
გადმოწერა
მასალა მომზადებულია:
ირინა წირქვაძის მიერ

რეცენზირებულია:
გიორგი ბერიას მიერ

ტექსტის რედაქტორი:
ნინო ფანცულაია

ყდის დიზაინერი:
სალომე ჭინჭარაული
გადმოწერა