თამარ მიჩიტაშვილი

ახალშობილთა ინტენსიური მოვლა

Тбилисский реферальный госпиталь. Ул. Киндзмараули 1, Тбилиси