სოლომონ ფუტკარაძე

ინტერვენციული რადიოლოგიის სამსახურის უფროსი

Батумский реферальный госпиталь. Ул. Багратони 125, Батуми