რუსუდან ქამადაძე

გადაუდებელი მედიცინის (ER) განყოფილების უფროსი

Батумский реферальный госпиталь. Ул. Багратони 125, Батуми