ქეთევან შელია

ამბულატორიულ-დიაგნოსტიკური განყოფილების უფროსი

Кавказский Медицинский Центр. 23 ул. Кавтарадзе, Тбилиси