ოთარ დიხამინჯია

გადაუდებელი მედიცინის (ER) სამსახურის უფროსი / გადაუდებელი მედიცინის ექიმი (ER)

Кавказский Медицинский Центр. 23 ул. Кавтарадзе, Тбилиси