ნინო მიქაძე

ლაბორატორიული მიმართულების ხელმძღვანელი

მ.იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი, 64