ნატალია ბაიაჯანი

ამბულატორიულ-დიაგნოსტიკური განყოფილების უფროსი

Батумский реферальный госпиталь. Ул. Багратони 125, Батуми