მზევინარ მარკოიძე

კარდიოინტენსიურის სამსახურის უფროსი

Батумский реферальный госпиталь. Ул. Багратони 125, Батуми