მიხეილ ომიაძე

ოფთალმოლოგიური სამსახურის უფროსი/ოფთალმოლოგი

Кавказский Медицинский Центр. 23 ул. Кавтарадзе, Тбилиси