მიხეილ კურტანიძე

ოფთალმოქირურგი

Батумский реферальный госпиталь. Ул. Багратони 125, Батумиმიხეილ კურტანიძეს დასრულებული აქვს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, რის შემდეგაც გაიარა კლინიკური რეზიდენტურა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ოფთალმოლოგიური ცენტრის ბაზაზე. მას ასევე გავლილი აქვს სტაჟირება გერმანიის, ინგლისისა და უკრაინის ოფთალმოლოგიურ საავადმყოფოებში.