მიხეილ გაბრიჩიძე

ოფთალმოლოგიური სამსახურის უფროსის მოადგილე/ოფთალმოლოგი

Кавказский Медицинский Центр. 23 ул. Кавтарадзе, Тбилиси