მარიამ ქუთათელაძე

რადიოლოგი

Кавказский Медицинский Центр. 23 ул. Кавтарадзе, Тбилисиსამუშაო გამოცდილება

რადიოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

რადიოლოგი
2010 წ.
„ავერსის კლინიკა“;

რადიოლოგი
2010 წ.
კლინიკა „მედიქლაბჯორჯია“;

რადიოლოგი
2008-2009 წწ.
„რადიოლოგიური კლინიკა“;

რადიოლოგი
2006-2009 წწ.
დასავლეთ საქართველოს რეფერალური
ჰოსპიტალი;

რადიოლოგი
2002-2003 წწ.
სამედიცინო რადიოლოგიის ინსტიტუტი.