კრისტინა კილი

რადიოთერაპიული დეპარტამენტის კონსულტანტი

Центр Онкологии. Ул. Джавахишвили 85, Кутаиси