კონსტანტინე გვალია

ნეფროლიგიისა და დიალიზის განყოფილება

ივ. ბოკერიას სახელობის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი. Ул. Киндзмараули 1, Тбилиси