კონსტანტინე გვალია

ნეფროლიგიისა და დიალიზის განყოფილება

Тбилисский реферальный госпиталь. Ул. Киндзмараули 1, Тбилиси