ჯუმბერ ბენდელიანი

ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტლის რადიოლოგი, მედიცინის დოქტორი

Батумский реферальный госпиталь. Ул. Багратони 125, Батумиჯუმბერ ბენდელიანმა დაამთავრა ჩიტას (რუსეთი) სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი, შემდეგ კი სწავლა განაგრძო ასპირანტურაში სამედიცინო რადიოლოგიისა და ინტერვენციული დიაგნოსტიკის განხრით. ის ფლობს სახელმწიფო სამედიცინო სერტიფიკატს რადიოლოგიასა და სუბსპეციალობებში − კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული დიაგნოსტიკა და მაგნიტურ-რეზონანსული დიაგნოსტიკა. ჯუმბერი რადიოლოგია კომპიუტერული და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის მიმართულებით. ის სარეზიდენტო პროგრამა „რადიოლოგიის“ კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული, მაგნიტურ-რეზონანსული და რადიოიზოტოპური დიაგნოსტიკის მოდულების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი და საქართველოსა და ევროპის რადიოლოგთა ასოციაციის წევრი გახლავთ.