ია ლოლაძე

რადიოლოგი

Кавказский Медицинский Центр. 23 ул. Кавтарадзе, Тбилисиსამუშაო გამოცდილება

რადიოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

რადიოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
კლინიკა „ჰერა“;

რადიოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„მე-16 პოლიკლინიკა“;

უმცროსი ექიმი
2009 წლიდან დღემდე
თბილისის სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების ცენტრი 112;

სამედიცინო წარმომადგენელი
2007-2008 წწ.
ფარმაცევტული კომპანია „ბილიმი“.