გრიგოლ კეშელავა

ანგიო ქირურგიის სამსახურის უფროსი / ანგიოქირურგი

Кавказский Медицинский Центр. 23 ул. Кавтарадзе, Тбилисиგრიგოლ კეშელავამ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ხოლო სარეზიდენტო სწავლება გაიარა მარსელის ხმელთაშუა ზღვის უნივერსიტეტში. მას ასევე გავლილი აქვს სტაჟირებები საფრანგეთისა და გერმანიის სხვადასხვა კლინიკაში. ირაკლი დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრში მოღვაწეობს 2008 წლიდან, სადაც ჩატარებული აქვს 2 000-ზე მეტი ოპერაცია.