გიორგი გოგიტიძე

ტრავმატოლოგ-ორთოპედი

Кавказский Медицинский Центр. 23 ул. Кавтарадзе, Тбилисиსამუშაო გამოცდილება

ტრავმატოლოგ-ორთოპედი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

ტრავმატოლოგ-ორთოპედი
2015 წლიდან დღემდე
„ალ. ალადაშვილის სახელობის პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა";

ტრავმატოლოგ-ორთოპედი
2013 წლიდან დღემდე
„ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი“.