ეკატერინე ღოღობერიძე

მამოლოგი

Кавказский Медицинский Центр. 23 ул. Кавтарадзе, Тбилисиსამუშაო გამოცდილება

მამოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

მამოლოგი
2011 წლიდან დღემდე
„ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი";

მამოლოგი
2009-2011 წწ.
„ა. ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის
ნაციონალური ცენტრი";

უმცროსი ექიმი
2004-2009 წწ.
„ა. ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის
ნაციონალური ცენტრი".