დიანა კაჭარავა

სხივური თერაპიის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

Центр Онкологии. Ул. Джавахишвили 85, Кутаиси