ანაიდ აპოზიან

ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის (ICU) სამსახურის უფროსი

ახალქალაქის ჰოსპიტალი. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქ.31