აიდა გოზალოვა

ონკოლოგიის განყოფილების უფროსი/ ონკო ჰემატოლოგი

Кавказский Медицинский Центр. 23 ул. Кавтарадзе, Тбилисиდამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 2003 წლიდან მოღვაწეობს გერმანიის სხვადასხვა კლინიკებში ონკო-ჰემატოლოგიის დეპარტამენტებში. ქალბატონო აიდა იკავებდა გერმანიის ერთ-ერთი წამყვანი კლინიკის „EVK Hamm”-ის ონკო-ჰემატოლოგიური განყოფილების უფროსის მოადგილის პოზიციას.


2017 წლიდან შეუერთდა ევექსის გუნდს როგორც ჰემატოლოგიური სამსახურის უფროსი და ონკოლოგიის ცენტრის ჰემატოონკოლოგი, კლინიკურიონკოლოგი და პალიატური მედიცინის სპეციალისტი. რეგულარულად მონაწილეობს სამედიცინო  პერსონალის აკადემიური ცოდნის ამაღლებაში და აქტიურად არის ჩართული სამეცნიერო კლინიკური კვლევებში. გახლავთ გერმანიის თერაპევტებისდაგერმანიისჰემატოლოგებისადაონკოლოგების საზოგადოებისწევრი. გერმანიაში მინიჭებული აქვს თერაპევტის, ონკოლოგის, ჰემატოონკოლოგიადაპალიატიურიმედიცინისსამედიცინო ლიცენზიები, საქართველოში კი მიენიჭა კლინიკურიონკოლოგის, ჰემატოლოგისდატრანსფუზიოლოგისლიცენზია.