მირზა ხინიკაძე

ნეიროქირურგია / კავკასიის მედიცინის ცენტრი CMC
ნომინაცია:
წლის ნოვატორი ექიმი

დიაგნოზი: თავის ტვინის არტერიო-ვენოზური მალფორმაცია

 

ჩატარდა ოპერაცია: თავის ტვინი არტერიო-ვემოზური მალფორმაციის ანდოვასკულარული გამოთიშვა