ევექსი ჰოსპიტლების შესახებ

"ევექსი ჰოსპიტლები" ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე ფართო ჰოსპიტალური ქსელია, რომელიც დღეისათვის საქართველოს 6 რეგიონში 18 ჰოსპიტლით არის წარმოდგენილი.

2013 წელს მმართველი გუნდისა და ბიზნეს სტრატეგიის ცვლილებასთან ერთად განხორციელდა “ჩემი ოჯახის კლინიკის” დასახელების ცვლილება და კომპანიას “სამედიცინო კორპორაცია ევექსი” ეწოდა. ეს კი განაპირობა მმართველი გუნდისა და ბიზნეს სტრატეგიის ცვლილებამ, რაც გულისხმობს ჰოსპიტალურ ქსელში საერთაშორისო სამედიცინო სტანდარტებთან (JCI) მიახლოებული, პაციენტზე მორგებული სამედიცინო მომსახურების დანერგვას. სტანდარტიზაციის შედეგად საქართველოს სამედიცინო სექტორში მნიშვნელოვანი გარდატეხა განხორციელდება და თითოეული რეგიონის მოსახლეობას საშუალება ექნება მიიღოს ქსელში შემავალ კლინიკებში მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება.ევექსი ჰოსპიტლების მთავარი უპირატესობებია:

  • სამედიცინო სფეროს განვითარებაზე ორიენტაცია/ფოკუსირება;
  • პაციენტსა და მის უსაფრთხოებაზე ორიენტაცია;
  • სამედიცინო მომსახურების ტერიტორიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
  • მტკიცებულებაზე დამყარებული სრული სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა ნებისმიერი სოციალური სტატუსის მქონე პირისთვის;
  • მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე მუდმივი ზრუნვა;
  • მაღალტექნოლოგიური ინოვაციური სამედიცინო სერვისების დანერგვა;
  • სამედიცინო პერსონალის განათლებასა და კვალიფიკაციაზე მუდმივი ზრუნვა;
  • ექსკლუზიური თანამშრომლობა საერთაშორისო პროფესიულ ასოციაციებსა და ორგანიზაციებთან;