შიდა კომუნიკაციების განყოფილების უფროსი

ევექსის ჰოსპიტლები“ აცხადებს  შიდა კომუნიკაციების განყოფილების უფროსის ვაკანსიას თბილისში

სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისი, სათავო ოფისი (ბელიაშვილის 142);

სამუშო გრაფიკი:  8 საათიანი 5 სამუშაო დღე

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • შიდა კომუნიკაციების სტრატეგიის შემუშავება და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
 • კომპანიაში არსებული შიდა საკომუნიკაციო არხების მართვა და განვითარება;
 • თანამშრომელთა ჩართულობის, კმაყოფილების, გუნდურობის და დაფასების ზრდისკენ მართული ღონისძიებების ინიცირება, დაგეგმვა და განხორციელება;
 • კომპანიაში დაგეგმილი ან/და განხორციელებული სიახლეების, ცვლილებების, კრიზისული სიტუაციების დროს თანამშრომლებთან საკომუნიკაციო მესიჯების შექმნა და შესაბამისი აქტივობების განხორციელება;
 • შიდა ორგანიზაციული კამპანიების დაგეგმვა, მართვა და სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზება;
 • შიდა ორგანიზაციული კვლევების განხორციელება, შედეგების ანალიზის მიხედვით საჭიროებების განსაზღვრა და შესაბამისი აქტივობების ორგანიზება;
 • კომპანიაში დასაქმებული თანამშრომელთათვის ქსელის შიგნით და გარე ბენეფიტებზე ან და სხვა შესაძლო პაკეტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 • კომპანიის დადგენილი შესრულების ინდიკატორების შესაბამისად, ძირითადი ბიზნეს ამოცანების შესრულება.
 • კომპანიაში მიმდინარე შიდა პროექტების მართვა და განვითარება.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგის მიმართულებით ან ადამიანური რესურების მიმართულებით);
 • მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება, მარკეტინგის, PR-ისან შიდა კომუნიკაციების  მიმართულებით;
 • საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა;
 • ინგლისური და რუსული ენების  კარგად ცოდნა;
 • ლიტერალურული ქართულით წერა, გამართული ქართულით მეტყველება;

 

         დამატებითი მოთხოვნები:

 • პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • მოლაპარაკების წარმართვის უნარი;
 • დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
 • შედეგზე ორიენტაცია;

 

 

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა:  04 ოქტომბერი, 2021

 

 

“ევექსის ჰოსპიტლები“   მადლობას გიხდით ვაკანტური თანამდებობით  დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებებს.

 

პერსონალური მონაცემების დაცვის წესები და პირობები

1. მოთხოვნილი დოკუმენტის/ინფორმაციის გადმომგზავნით დასაქმების მსურველი (შემდგომში აგრეთვე - კანდიდატი) ადასტურებს, რომ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია (პირადი მონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)ი და სხვა ნებისმიერი მოწოდებული დოკუმენტაცია), არის უტყუარი და აცხადებს თანხმობას, რომ დამატებით წარადგენს უტყუარ ინფორმაციას, რაც საჭირო იქნება წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის პერიოდში;
2. ამასთან კანდიდატი იღებს ვალდებულებას, რომ დამსაქმებელს მიაწვდის სრულ ინფორმაციას იმ გარემოებათა შესახებ, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სამუშაოს შესრულებაში ან/და საფრთხე შეუქმნას დამსაქმებლის ან მესამე პირის ინტერესებს. აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლოა, შესაბამისი კანდიდატურა მოიხსნას შესარჩევი კონკურსიდან ხოლო თანამშრომლობის შემთხვევაში, მიიღოს წერილობითი გაფრთხილება, ან შეწყდეს შრომითი კონტრაქტი.
3. დამსაქმებელი, კანდიდატის წინამდებარე თანხმობის საფუძველზე აცხადებს, რომ დაამუშავებს წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებულ ინფორმაციას სს ევექსის ჰოსპიტლების (ს/კ 404476205) ან მის ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში (ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში იგულისხმება: სს ევექსის ჰოსპიტლების შვილობილი და/ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროფილის კომპანიას და/ან მისი პირდაპირი ან ირიბი მართვის ქვეშ მყოფი კომპანია (შემდგომში - დამსაქმებელი).
4. დამსაქმებელი იღებს ვალდებულებას წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებული ინფორმაცია დაამუშაოს იმ მოცულობით და ფარგლებში, რომელიც საჭიროა კანდიდატის დასაქმების მიზნის მისაღწევად.  მოპოვებული ინფორმაცია დამსაქმებელთან ინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით, ხოლო ნებისმიერი სადავო საკითხის შემთხვევაში, რომელსაც შეიძლება შემხებლობა ჰქონდეს კანდიდატთან ან მოპოვებულ ინფორმაციასთან, შესაბამისი დავის დასრულებამდე. ამასთან, სადავო გარემოებების არსებობისას, დამსაქმებელი უფლებამოსილია, მოპოვებული ინფორმაცია გადასცეს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს. ასევე, კანდიდატის მიერ გამოგზავნილი მონაცემები შესაძლოა, არ იქნას განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე და დარეზერვებული იქნას სხვა რელევანტური ვაკანსიისათვის.  დასაქმების შემთხვევაში, კანდიდატის მონაცემები შეინახება მინიმუმ დასაქმების სრული პერიოდის განმავლობაში.
5. დამსაქმებელი ასევე იღებს ვალდებულებას, რომ წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატს გააცნოს სრული ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს, შრომითი ხელშეკრულების ფორმის (წერილობითი, ზეპირი), ვადის, შრომის პირობებისა და დასაქმებულის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ.
6. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვისა და მათ დამუშავებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხისა თუ წამოჭრილი პრობლემის მაქსიმალურად ეფექტურად მართვის/გადაჭრის მიზნით, წინამდებარე თანხმობის გამცემი პირი უფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერ დროს მიმართოს დამსაქმებლის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს და არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მიიღოს კვალიფიციური და ოპერატიული მომსახურება
აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line