დიპლომის შემდგომი მზადებისა და აკრედიტაციის ადმინისტრირების უმცროსი სპეციალისტი

‘’ევექსი ჰოსპიტლენი ’’ აცხადებს ვაკანსიას დიპლომის შემდგომი მზადებისა და აკრედიტაციის ადმინისტრირების უმცროსი სპეციალისტის პოზიციაზე .

 ევექსის ჰოსპიტლები“ ყველაზე ფართო ჰოსპიტალური ქსელია საქართველოში

 

სამუშაოს ადგილმდებარეობა:  თბილისი, სათავო ოფისი (განიხილება ჰიბრიდული გრაფიკი)

სამუშაო გრაფიკი: სრული 8 საათიანი , 5 სამუშაო დღე  

 

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • აპლიკანტების დოკუმენტაციის შესაბამისობის დადგენა ;
 • აპიკანტების ბაზების წარმოება ; 
 • ტესტირების დაგეგმვა და აპლიკანტებისთვის შედეგების გაზიარება ;
 • აპლიკანტებთან გასაუბრებების ორგანიზება ;
 • ჩარიცხულ რეზიდენტებთან ხელშეკრულებების გაფორმება გეგმა-გრაფიკის გათვალისწინებით ;
 • სწავლის პროცესში შუალდეური და ფინალური გამოცდების  ( ტესტური და ზეპირი) დაგეგმა/ჩატარება, შედეგების დადგენა და  აპელაციის ორგანიზება;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება სამედიცინო ან ჯანდაცვის მენეჯმენტის მიმართულებით (მისაღებია  დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი) ;
 • სასურველია 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ჯანდაცვის მიმართულებით;
 • საოფისე პროგრამების სამომხმარებლო  დონეზე ცოდნა - განსაკუთრებით MS Excel ;

 

იროვნული კომპეტენციები/უნარები:

 

 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • მოქნილობა;
 • მოლაპარაკების წარმართვის უნარი;
 • პრეზენტაციის უნარი;
 • დროის ეფექტურად გამოყენება;
 • ანალიტიკური/კრიტიკული აზროვნება;
 • შედეგზე ორიენტაცია;
 • მიზანმიმართულობა;
 • დამოუკიდებლობა/ პასუხისმგებლობა;

 

 

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა:   10 მარტი,  2023

ევექსისჰოსპიტლები   მადლობას გიხდით ვაკანტური თანამდებობით დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებებს.

 

 

პერსონალური მონაცემების დაცვის წესები და პირობები

1. მოთხოვნილი დოკუმენტის/ინფორმაციის გადმომგზავნით დასაქმების მსურველი (შემდგომში აგრეთვე - კანდიდატი) ადასტურებს, რომ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია (პირადი მონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)ი და სხვა ნებისმიერი მოწოდებული დოკუმენტაცია), არის უტყუარი და აცხადებს თანხმობას, რომ დამატებით წარადგენს უტყუარ ინფორმაციას, რაც საჭირო იქნება წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის პერიოდში;
 
2. ამასთან კანდიდატი იღებს ვალდებულებას, რომ დამსაქმებელს მიაწვდის სრულ ინფორმაციას იმ გარემოებათა შესახებ, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სამუშაოს შესრულებაში ან/და საფრთხე შეუქმნას დამსაქმებლის ან მესამე პირის ინტერესებს. აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლოა, შესაბამისი კანდიდატურა მოიხსნას შესარჩევი კონკურსიდან ხოლო თანამშრომლობის შემთხვევაში, მიიღოს წერილობითი გაფრთხილება, ან შეწყდეს შრომითი კონტრაქტი.
 
3. დამსაქმებელი, კანდიდატის წინამდებარე თანხმობის საფუძველზე აცხადებს, რომ დაამუშავებს წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებულ ინფორმაციას სს ევექსის ჰოსპიტლების (ს/კ 404476205) ან მის ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში (ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში იგულისხმება: სს ევექსის ჰოსპიტლების შვილობილი და/ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროფილის კომპანიას და/ან მისი პირდაპირი ან ირიბი მართვის ქვეშ მყოფი კომპანია (შემდგომში - დამსაქმებელი).
 
4. დამსაქმებელი იღებს ვალდებულებას წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებული ინფორმაცია დაამუშაოს იმ მოცულობით და ფარგლებში, რომელიც საჭიროა კანდიდატის დასაქმების მიზნის მისაღწევად.  მოპოვებული ინფორმაცია დამსაქმებელთან ინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით, ხოლო ნებისმიერი სადავო საკითხის შემთხვევაში, რომელსაც შეიძლება შემხებლობა ჰქონდეს კანდიდატთან ან მოპოვებულ ინფორმაციასთან, შესაბამისი დავის დასრულებამდე. ამასთან, სადავო გარემოებების არსებობისას, დამსაქმებელი უფლებამოსილია, მოპოვებული ინფორმაცია გადასცეს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს. ასევე, კანდიდატის მიერ გამოგზავნილი მონაცემები შესაძლოა, არ იქნას განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე და დარეზერვებული იქნას სხვა რელევანტური ვაკანსიისათვის.  დასაქმების შემთხვევაში, კანდიდატის მონაცემები შეინახება მინიმუმ დასაქმების სრული პერიოდის განმავლობაში.
 
5. დამსაქმებელი ასევე იღებს ვალდებულებას, რომ წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატს გააცნოს სრული ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს, შრომითი ხელშეკრულების ფორმის (წერილობითი, ზეპირი), ვადის, შრომის პირობებისა და დასაქმებულის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ.
 
6. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვისა და მათ დამუშავებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხისა თუ წამოჭრილი პრობლემის მაქსიმალურად ეფექტურად მართვის/გადაჭრის მიზნით, წინამდებარე თანხმობის გამცემი პირი უფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერ დროს მიმართოს დამსაქმებლის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს და არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მიიღოს კვალიფიციური და ოპერატიული მომსახურება.
აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line