ციფრული კომუნიკაციების უმცროსი სპეციალისტი

ევექსის ჰოსპიტლები“ აცხადებს  ციფრული კომუნიკაციების უმცროსი სპეციალისტის ვაკანსიას თბილისში.

ევექსის ჰოსპიტლები“ ყველაზე ფართო ჰოსპიტალური ქსელია საქართველოში

სამუშაოს ადგილმდებარეობა:  თბილისი, ლუბლიანას #21(ი.ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკა.)

სამუშო გრაფიკი:  8 საათიანი 5  სამუშაო დღე

ძირითადი მოვალეობები:

 • სოციალურ გვერდებზე განსათავსებელი მასალის მომზადება:
 •  ტექსტის შედგენა - კომუნიკაცია კლინიკურ ნაწილთან, ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება, განთავსება;
 •  ვიზუალის მომზადების პროცესში ჩართულობა;
 • სოციალური ქსელების, კომენტარების, ინბოქსისა და ნებისმიერი უკუკავშირის კონტროლი და მომხმარებლებთან დროული ,ეფექტური კომუნიკაცია.
 • კომპანიის ციფრული არხების მართვა და განვითარება;
 • განყოფილების ხელშეკრულებების მომზადება და იურიდიულ განყოფილებასთან კომუნიკაცია;
 • გუნდთან ერთად სოციალური მედიის სტრატეგიის შემუშავება ბიზნესის სპეციფიკისა და საჭიროებების გათვალისწინებით;
 • სოციალური მედიის პლატფორმების Facebook, Instagram, YouTube და LinkedIn მართვა და მონიტორინგი, მომხმარებლების გამოცდილების სრულყოფაზე ზრუნვა;
 • გუნდთან ერთად სოციალურ მედიაში აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, კონტენტ კალენდარის შედგენა;
 • სოციალურ მედიაში სარეკლამო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება სტრატეგიის შესაბამისად, რეკლამების გაშვება და კამპანიების მიმდინარეობის კონტროლი;
 • სოციალური მედიის პლატფორმების ანალიტიკა, გაუმჯობესების რეკომენდაციის გაცემა და რეპორტების მომზადება;

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება სასურველია მარკეტინგის მიმართულებით;
 • სასურველია შესაბამისი მიმართულებით  სამუშაო გამოცდილება არანაკლებ 6 თვისა;
 • საოფისე პროგრამების მომხმარებლის დონეზე ცოდნა ;
 • ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა;
 • Adobe Photoshop-ის საბაზისო ცოდნა;(მხოლოდ არსებული მზა მასალების მინიმალური ცვლილებებისთვის).
 • აუცილებელია ლიტერალურული ქართულით წერა, გამართული ქართულით მეტყველება;

 

იროვნული კომპეტენციები/უნარები:

 • გამართული ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
 • დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • კრეატიული აზროვნება;
 • პუნქტუალური;
 • დეტალებზე ორიენტირებული.

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა:10 მაისი, 2022

  

ევექსის ჰოსპიტლები“ მადლობას გიხდით ვაკანტური თანამდებობით  დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებებს.

 

პერსონალური მონაცემების დაცვის წესები და პირობები

1. მოთხოვნილი დოკუმენტის/ინფორმაციის გადმომგზავნით დასაქმების მსურველი (შემდგომში აგრეთვე - კანდიდატი) ადასტურებს, რომ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია (პირადი მონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)ი და სხვა ნებისმიერი მოწოდებული დოკუმენტაცია), არის უტყუარი და აცხადებს თანხმობას, რომ დამატებით წარადგენს უტყუარ ინფორმაციას, რაც საჭირო იქნება წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის პერიოდში;
2. ამასთან კანდიდატი იღებს ვალდებულებას, რომ დამსაქმებელს მიაწვდის სრულ ინფორმაციას იმ გარემოებათა შესახებ, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სამუშაოს შესრულებაში ან/და საფრთხე შეუქმნას დამსაქმებლის ან მესამე პირის ინტერესებს. აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლოა, შესაბამისი კანდიდატურა მოიხსნას შესარჩევი კონკურსიდან ხოლო თანამშრომლობის შემთხვევაში, მიიღოს წერილობითი გაფრთხილება, ან შეწყდეს შრომითი კონტრაქტი.
3. დამსაქმებელი, კანდიდატის წინამდებარე თანხმობის საფუძველზე აცხადებს, რომ დაამუშავებს წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებულ ინფორმაციას სს ევექსის ჰოსპიტლების (ს/კ 404476205) ან მის ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში (ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში იგულისხმება: სს ევექსის ჰოსპიტლების შვილობილი და/ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროფილის კომპანიას და/ან მისი პირდაპირი ან ირიბი მართვის ქვეშ მყოფი კომპანია (შემდგომში - დამსაქმებელი).
4. დამსაქმებელი იღებს ვალდებულებას წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებული ინფორმაცია დაამუშაოს იმ მოცულობით და ფარგლებში, რომელიც საჭიროა კანდიდატის დასაქმების მიზნის მისაღწევად.  მოპოვებული ინფორმაცია დამსაქმებელთან ინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით, ხოლო ნებისმიერი სადავო საკითხის შემთხვევაში, რომელსაც შეიძლება შემხებლობა ჰქონდეს კანდიდატთან ან მოპოვებულ ინფორმაციასთან, შესაბამისი დავის დასრულებამდე. ამასთან, სადავო გარემოებების არსებობისას, დამსაქმებელი უფლებამოსილია, მოპოვებული ინფორმაცია გადასცეს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს. ასევე, კანდიდატის მიერ გამოგზავნილი მონაცემები შესაძლოა, არ იქნას განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე და დარეზერვებული იქნას სხვა რელევანტური ვაკანსიისათვის.  დასაქმების შემთხვევაში, კანდიდატის მონაცემები შეინახება მინიმუმ დასაქმების სრული პერიოდის განმავლობაში.
5. დამსაქმებელი ასევე იღებს ვალდებულებას, რომ წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატს გააცნოს სრული ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს, შრომითი ხელშეკრულების ფორმის (წერილობითი, ზეპირი), ვადის, შრომის პირობებისა და დასაქმებულის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ.
6. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვისა და მათ დამუშავებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხისა თუ წამოჭრილი პრობლემის მაქსიმალურად ეფექტურად მართვის/გადაჭრის მიზნით, წინამდებარე თანხმობის გამცემი პირი უფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერ დროს მიმართოს დამსაქმებლის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს და არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მიიღოს კვალიფიციური და ოპერატიული მომსახურება
აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line