პოდიატრია

პოდიატრია ტერფისა და მისი პათოლოგიების შემსწავლელიმეცნიერებაა.

სხვადასხვა დაავადების პროფილაქტიკისა და მკურნალობაში, დიდი მნიშვნელობა აქვს  ტერფის ბიომექანიკის შესწავლას. სწორედ ამისთვის, თანამედროვე მედიცინაში გამოიყენება პლანტოგრაფია.

ევექსის ქსელში, ტარდება პლანტოგრაფია, რომელიც არის ტერფის ციფრული კვლევის მეთოდი. პროცესის დროს, ხდება პირდაპირი სკანირება სამ განზომილებაში, პარამეტრების ანალიზი და ორთოპედის მიერ ინდივიდუალური ღაბაშის შერჩევა.

კლინიკაში ხდება შემდეგი დაავადებების მკურნალობა და პრევენცია:

 • ბრტყელიტერფი;
 • ვალგუსური  ანვარუსულიბრტყელტერფიანობა;
 • ტერფმრუდობა; 
 • მეტატარზალურიძვლისანთება;
 • მორტონისნეირომა; აქილესისმყესისანთება;
 • პლანტალურიფასციისანთება;
 • სესამოიდურიძვლისანთება;
 • ოსტეოხონდროპათია;
 • შინცისდაავადება;
 • შლატერი;
 • ქუსლისდეზი;
 • ართრიტი;
 • მძიმე ტერფის სინდრომი;
 • დიაბეტური ტერფი;
 • ოპერაციისდატრავმისშემდგომპრევენცია;
 • ხერხემლისგამრუდებისსკოლიოზის  შემთხვევაში;
 • ორსულობისპერიოდში.