მსხვილი ნაწლავის კიბო

სკრინინგის ჩატარება 2 წელიწადში ერთხელ, 50-დან 70 წლის ჩათვლით ქალებსა და მამაკაცებშია რეკომენდირებული, საჭიროების შემთხვევაში კი მეორადი სკრინინგის ჩატარებაც ექიმის რეკომენდაციის მიხედვით განისაზღვრება.


მსხვილი ნაწლავის კიბო ფარულ სისხლდენაზე ტესტის (FOBT) ჩატარებას, ექიმის გადაწყვეტილებით კოლონოსკოპიურ სკრინინგს(მორფოლოგიით ან მის გარეშე) მოიცავს.