კრიტიკული მედიცინა

18 წლამდე ასაკის კრიტიკულად მძიმე ბავშვების სამედიცინო მომსახურებას უზრუნველყოფს. 

დეპარტამენტში ნებისმიერი სირთულის ქირურგიული ჩარევა და მისი ანესთეზიოლოგიური უზრუნველყოფა ხორციელდება.  

დეპარტამენტში ხორციელდება:

  • პოლიტრავმით ჰოსპიტალიზებული ბავშვების მართვა;
  • ნევროლოგიური და ნეიროქირურგიული პაციენტების მართვა ინტრაკრანიული წნევის მონიტორინგით;
  • იმუნოსუპრესირებული პაციენტების კრიტიკული მდგომარეობების მართვა;
  • სისხლისწარმომქმნელი უჯრედებისა და სოლიდური ორგანოების ტრანსპლანტაციის შემდგომი პერიოდის გართულებათა მართვა;
  • მწვავე ლეიკემიით გამოწვეული კრიტიკული მდგომარეობების მართვა;
  • ქიმიოთერაპიისა და მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის გართულებათა მართვა, მ.შ სიმსივნის ლიზისის სინდრომის;
  • თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია მწვავე უკმარისობის დროს (პერიტონეალური და ჰემოდიალიზი);
  • სასუნთქი სისტემის სხვადასხვა დაზიანებით გამოწვეული კრიტიკული მდგომარეობების მართვა;
  • გენური მუტაციით განპირობებული სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობათა მართვა;
  • თანდაყოლილი მეტაბოლური დარღვევების დიაგნოსტიკა და მეტაბოლური კრიზების მართვა;

კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი პაციენტების მიღებას 35 საწოლზე უზრუნველყოფს. დეპარტამენტში ერთდროულად შესაძლებელია ფილტვის ხელოვნურ ვენტილაციაზე 25 კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის მართვა.

ამასთანავე, იმართება ნებისმიერი სირთულისა და სიმძიმის პაციენტი, რაშიც პროფესიონალ გუნდთან ერთად მაღალტექნოლოგიური სერვისიც საკუთარ როლს თამაშობს - განყოფილება ქვეყანაში მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად აღჭურვილია.

ნახეთ ვრცლად

ნათია სირაძე

ნეონატოლოგიური კრიტიკული მედიცინის სამსახურის უფროსი

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №83ა

ნახეთ ვრცლად

მაკა ლევიძე

ბავშვთა კრიტიკული მედიცინის (PICU) სამსახურის უფროსი

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №83ა

ნახეთ ვრცლად

მაკა თევზაძე

ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის (PICU) განყოფილების უფროსი

მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო. თბილისი, ლუბლიანას ქ 13/6