ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია

ჰემატოლოგიურ და ონკოჰემატოლოგიურ პაციენტებს, მათ, ვისაც აქვთ მწვავე / ქრონიკული ლეიკემიები, ლიმფომები, სოლიდური სიმსივნეები და ესაჭიროებათ ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია, მკურნალობის გავლა  შეუძლიათ ონკოჰემატოლოგიისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ცენტრში (სამედიცინოტექნოლოგიებისცენტრი − საუნივერსიტეტოკლინიკა).

 

კლინიკაში 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია შემდეგი დიაგნოსტიკური საშუალებები და ტექნოლოგიები:

  • თანამედროვე ინფრასტრუქტურა იზოლირებული, ჰერმეტული, ჰეპა-ფილტრებით უზრუნველყოფილი პალატებით;
  • მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის გახსნისათვის აღჭურვილია ამწოვი თანამედროვე აპარატურით.

განყოფილების მიერ შეთავაზებული სერვისები სრულ თანხვედრაში მსოფლიოს წამყვან კლინიკებში არსებულ სტანდარტებთან. შესაბამისად, მოსახლეობას შესაძლებლობა აქვს ქვეყნიდან გაუსვლელად მიიღოს შემდეგი მაღალკვალიფიციური მომსახურება:

  • პოლიქიმიოთერაპია (გეგმიური, გადაუდებელი);
  • მაღალდოზირებული პოლიქიმიოთერაპია − სტანდარტული გეგმიური, რეზისტენტული ფორმები, წინასატრანსპლანტაციო კონდიცირების რეჟიმი;
  • პოლიქიმიოთერაპიის შემდეგ განვითარებული პანციტოპენიის მართვა;
  • ჰემატოლოგიური პათოლოგიების მკურნალობა;
  • აუტოლოგიური ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია;
  • სისხლის ბანკი: სისხლის კომპონენტების დამზადება და ირადირება;
  • ღეროვანი უჯრედების შეგროვება, შენახვა, მობილიზაცია და დამზადება შემდგომი კრიოპრეზერვაციით;
  • ლაბორატორიული მომსახურება: ღეროვანი უჯრედების დათვლა, იმუნოფენოტიპირება, PCR კვლევა ვირუსებზე და ა.შ.

ონკოჰემატოლოგიისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ცენტრის პერსონალს დაარსების შემდეგ გავლილი აქვს სტაჟირება-კვალიფიკაცია ისრაელის ქ. რამბამის საუნივერსიტეტო კლინიკის ონკოჰემატოლოგიისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ცენტრში.

 

უმცროს მედპერსონალს ადგილზე ჩატარებული აქვს გადამზადების კურსი (ისრაელიდან მოწვეული სპეციალისტები) მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის თვალსაზრისით.  

ექიმები