ბავშვთა კარდიოქირურგია

ბავშვთა სტაციონარული და ამბულატორიული კარდიოქირურგიული მომსახურება, ნებისმიერი სირთულის თანდაყოლილი მანკების დიაგნოსტირება და მკურნალობა თბილისის მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში მაღალკვალიფიციური კადრებისა და თანამედროვე აპარატურის მეშვეობით ხორციელდება.

 

ჰოსპიტალის ბავშვთა კარდიოქირურგიულ დეპარტამენტს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი აქვს გაფორმებული იტალიის წამყვან კლინიკა „ბამბინო გესუს“ („Bambino Gesu“) და ჩინეთის „ჰებეის ბავშვთა ჰოსპიტალის“ (Hebei Provincial Children's Hospital) კარდიოქირურგიულ დეპარტამენტებთან, რომლის ფარგლებშიც კლინიკის სამედიცინო პერსონალისთვის ტარდება ერთობლივი ტრენინგ-პროგრამები, ასევე ხორციელდება განსაკუთრებული სირთულის შემთხვევების ერთობლივი მართვა.

 

საავადმყოფოში 24 საათის განმავლობაში შესაძლებელია ფუნქციური დიაგნოსტიკის ჩატარება, მათ შორის:

 • გულ-სისხლძარღვთა ექოსკოპიური კვლევა;
 • გულ-სისხლძარღვთა კათეტერიზაცია და მასთან დაკავშირებული ინტერვენციული ჩარევები: ბალონური დილატაცია, გულის კამერებს შორის არსებული დეფექტების დახურვა, ღია არტერიული სადინრის დახურვა.

თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი საავადმყოფო შესაძლებლობას იძლევა 24/7-ზე რეჟიმში განხორციელდეს ისეთი მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო მანიპულაციები, როგორებიცაა:

 • გულის თანდაყოლილი პათოლოგიების ოპერაციები;
 • პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტის პლასტიკა;
 • წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტის პლასტიკა;
 • ფალოს ტეტრადის რადიკალური კორექცია;
 • ატრიოვენტრიკულური არხის კორექცია;
 • თანდაყოლილი კომბინირებული მანკების კორექცია;
 • სარქვლის პლასტიკა (მიტრალური, აორტალური,სამკარედიანი სარქველი);
 • აორტის რკალის პლასტიკა;
 • გულის სიმსივნის (მიქსომა) ამოკვეთა;
 • გულის სხვადასხვა ტრავმის ქირურგია;
 • მინიინვაზიური ჩარევა − მინითორაკოტომია.
ნახეთ ვრცლად

კონსტანტინე ცაგარეიშვილი

დერმატო-ვენეროლოგი

ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი. ქუთაისი, ოცხელის ქ. N2, ნაკვეთი №2