სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამა
ლოიალობის ახალი პროგრამა
ევექსი ჰოსპიტლებისგან !
შეამოწმე საკუთარი სტატუსი
ევექსი ჰოსპიტლების მომხმარებლები ავტომატურად ხდებიან პროგრამის ბენეფიციარები. პროგრამაში ჩასართავად დარეგისტრირდით 1 ივნისამდე და ისარგებლეთ მნიშვნელოვანი უპირატესობებით სამედიცინო სერვისებზე მთელი წლის მანძილზე.
ცხელი ხაზი : 2 55 05 05
მონაცემთა გამოყენების პოლიტიკა
აღნიშნული ფორმის შევსებით, თანხმობას ვაცხადებ და სრულ უფლებამოსილებას ვანიჭებ შპს "ევექსი ჰოსპიტლებს" განახორციელოს, ჩემს მიერ ფორმაში მითითებული ნებისმიერი ინფორმაციის, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემ(ებ)ის დამუშავება, ჩემთვის სამედიცინო მომსახურების/კონსულტაციის გაწევის ან/და გაწევის ორგანიზების მიზნით. ასევე თანხმობას ვაცხადებ, რომ შპს "ევექსი ჰოსპიტლებმა" ფორმაში მითითებული ელექტრონული ფოსტა და ტელეფონის ნომერი გამოიყენოს სარეკლამო ხასიათის შეტყობინებ(ებ)ის/მარკეტინგის განხორციელების მიზნით.