სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამა
ლოიალობის ახალი პროგრამა
ევექსი ჰოსპიტლებისგან !
ყველა შეთავაზება
სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის პაკეტები
მიიღეთ სრული ინფორმაცია ბენეფიტებთან დაკავშირებით
შეამოწმე საკუთარი სტატუსი
ჩაერთეთ პროგრამაში 30 ივნისამდე და ისარგებლეთ მნიშვნელოვანი უპირატესობებით სამედიცინო სერვისებზე მთელი წლის მანძილზე.
ცხელი ხაზი : 2 600 600
მონაცემთა გამოყენების პოლიტიკა
აღნიშნული ფორმის შევსებით, თანხმობას ვაცხადებ და სრულ უფლებამოსილებას ვანიჭებ შპს "ევექსი ჰოსპიტლებს" განახორციელოს, ჩემს მიერ ფორმაში მითითებული ნებისმიერი ინფორმაციის, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემ(ებ)ის დამუშავება, ჩემთვის სამედიცინო მომსახურების/კონსულტაციის გაწევის ან/და გაწევის ორგანიზების მიზნით. ასევე თანხმობას ვაცხადებ, რომ შპს "ევექსი ჰოსპიტლებმა" ფორმაში მითითებული ელექტრონული ფოსტა და ტელეფონის ნომერი გამოიყენოს სარეკლამო ხასიათის შეტყობინებ(ებ)ის/მარკეტინგის განხორციელების მიზნით.
უფასო კონსულტანციები STAR ექიმებთან
ნობილი ფაქტია, რომ გვერდის წაკითხვად შიგთავსს შეუძლია მკითხველის ყურადღება მიიზიდოს და დიზაინის აღქმაში ხელი შეუშალოს. ის გამოყენებით ვღებულობთ იმაზე მეტ-ნაკლებად სწორი გადანაწილების ტექსტს, ვიდრე ერთიდაიგივე გამეორებადი სიტყვებია ხოლმე. შედეგად, ტექსტი ჩვეულებრივ ინგლისურს გავს, მისი წაითხვა კი შეუძლებელია.