დიპლომისშემდგომი მზადება, ტრენინგები

იხილეთ დიპლომისშემდგომი მზადებისთვის აკრედიტებული დაწესებულებები:
რეზიდენტურა
უწყვეტი სამედიცინო განათლება
სერტიფიცირებული ექიმების გადამზადება
რეზიდენტურა
უწყვეტი სამედიცინო განათლება და სხვა ტრენინგები
სერტიფიცირებული ექიმების გადამზადება


ყველაზე ფართო ჰოსპიტალური ქსელი საქართველოში

"ევექსი ჰოსპიტლები" ყველაზე დიდი უპირატესობაა ის, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ მისი სერვისით საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში თუ რაიონულ ცენტრში. უკვე შეგიძლია მიიღოთ სამედიცინო მომსახურება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების დახმარებით, მარტივად და კომფორტულად. იპოვე შენი კლინიკა, შეარჩიე რეგიონი და დააჭირე გაგრძელებას.

ჩვენი ექიმები

"ევექსი ჰოსპიტლები" წლებია ზრუნავს მის თითუელუ პაციენტზე. პროგრამა ევექსი ზრუნავს შექმნილია საზოგადოების ცოდნის ამაღლებისთვის სამედიცინო სექტორში.
  • ოჯახის ექიმი
  • პედიატრია
  • კარდიოლოგია
  • დერმატოლოგია
  • ყველა ექიმი