ახალქალაქის ჰოსპიტალი

სამუშაო საათები:

ყოველ დღე: 24 საათი

გახსნის თარიღი:
1984 წ.

საწოლფონდი: 65

თანამშრომლების რაოდენობა:190

აღმოსავლეთ საქართველოს რეფერალური ჰოსპიტალი „ევექსის ჰოსპიტლების“ ქსელში შემავალი ერთ-ერთი   ჰოსპიტალია, რომელიც ყოველთვიურად 40-70 სტაციონარულ და 600–მდე ამბულატორიულ პაციენტს ემსახურება. ჰოსპიტალში ყოველთვიურად დაახლოებით 20–მდე ქირურგიული ჩარევა ხორციელდება. სტაციონარში 24 საათის განმავლობაში სრული სპექტრით ფუნქციონირებს, როგორც დიაგნოსტიკური მიმართულება,ასევე ყველა სამედიცინო სერვისი.

კლინიკის ექიმები

ნახეთ ვრცლად

ანაიდ აპოზიან

ახალქალაქის ჰოსპიტალი. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქ.31

ნახეთ ვრცლად

ალექსან თოროიან

ზოგადი ქირურგი

ახალქალაქის ჰოსპიტალი. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქ.31

ნახეთ ვრცლად

ალექსან თოროიან

მთავარი მენეჯერი

ახალქალაქის ჰოსპიტალი. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქ.31

ახალქალაქის ჰოსპიტალი. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქ.31

მიმართულების ნახვა