ნინო შადური

პერსონალის მართვისა და ორგანიზაციული განვითარების დეპარტამენტის დირექტორი

მმართველი გუნდი