ნინო შადური

პერსონალის მართვისა და ორგანიზაციული განვითარების დეპარტამენტის დირექტორი

კულტურისა და ორგანიზაციული განვითარების დირექტორი

ნინო ევექსი ჰოსპიტლების კულტურისა და ორგანიზაციული განვითარების დირექტორის პოზიციას  2022 წლიდან იკავებს. მანამდე , 2019- 2022 წლებში პერსონალის მართვისა და ორგანიზაციული განვითარების დეპარტამენტის დირექტორის, ხოლო 2017 წლიდან 2019 წლამდე პერსონალის მართვისა და ადმინისტრირების განყოფილების უფროსის პოზიციაზე მუშაობდა.

ნინოს ,,ევექსი ჰოსპიტლებამდე“  სამუშაო გამოცდილება სს“საქართველოს რკინიგზაში“  აქვს დაგროვილი, სადაც ხელმძღვანელ პოზიციებს იკავებდა საზოგადოებასთან ურთიერთობისა  და ადამიანური რესურსების მართვის  მიმართულებით. პარალელურად დასაქმებული იყო პროფესიული სტანდარტებისა და მოდულური პროგრამების  დამუშავების პროექტულ  მართვაში.

დაამთავრა საერთაშორისო ჟურნალისტიკა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო  უნივერსიტეტში. 2014 წელს მიიღო მაგისტრის ხარისხი  თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ოპერაციების მართვის მენეჯმენტის მიმართულებით.

მმართველი გუნდი