ნიკა სონღულაშვილი

დირექტორის მოადგილე რისკების მართვის, იურიდიული და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით