გიორგი ვასაძე

ფინანსური დირექტორი

მმართველი გუნდი