ეკატერინე ქავთარაძე

დირექტორის მოადგილე საოპერაციო პროცესების ოპტიმიზაციის მიმართულებით

მმართველი გუნდი