ზურაბ წულაია

გადაუდებელი მედიცინის (ER) განყოფილების უფროსი

ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი. ქუთაისი, ოცხელის ქ. N2, ნაკვეთი №2