ზოია რაისიან

სამეანო და ანტენატალური მეთვალყურეობის (ქ/კონსლუტაციის) სამსახურის უფროსი

ახალქალაქის ჰოსპიტალი. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქ.31